Společnost ZDRAVĚ JÍST A ŽÍT s.r.o. vstoupila dnem 1.12.2019 do likvidace.